Deity Duty

The very first time
Theres a first time for everything

Evian og Markus mødtes første gang i Corellons kirke i Capaal. De blev briefet af præsten Lesil.

De ville få proviant og lign. med til en måned. De skulle efterfølgende mødes med deres sidste rejsekammerat på kroen “Glimmering Horse” en halvkvinde ved navn Bolivia som ville kunne vejlede dem på deres rejse.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.